Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนและการรายงาน

ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 นายปุญญพัฒน์ โชตินอก ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติและรับนโยบายในการปฏิบัติงานโดยพร้อมเพรียงกัน

[ 20-06-2565 ] Hits:8

โครงการถนนวัฒนธรรม วัดแก้งสมบูรณ์ นำสู่ ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์ ณ วัดแก้งสมบูรณ์ ตำบลห้วยข่า

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 นายไชยา หาญสมุทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ร่วมโครงการถนนวัฒนธรรม วัดแก้งสมบูรณ์ นำสู่ ทาน ศีล ภาวนาและการสงเคราะห์ ณ วัดแก้งสมบูรณ์ ตำบลห้วยข่า

[ 18-06-2565 ] Hits:4

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบุณฑริก ออกต้ดต้นไม้/กิ่งไม้ที่โค่นทับสายไฟฟ้า ถนนเส้นบ้านแก้งสว่าง-บ้านบก

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่าร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบุณฑริก ออกต้ดต้นไม้/กิ่งไม้ที่โค่นทับสายไฟฟ้า ถนนเส้นบ้านแก้งสว่าง-บ้านบก

[ 17-06-2565 ] Hits:3

โครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา " ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving " กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 นายหงษ์ สุวะจี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษา " ว่ายน้ำเพื่อชีวิต Life Saving " กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาห้วยข่า ณ สวนน้ำโนนแมงคาม อำเภอบุณฑริก

[ 15-06-2565 ] Hits:5

 1. ประกาศราคากลาง eGP
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ